Szabadegyháza
Szabadegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő nyílt ülését 2018. január 16-án, kedden 17.00 órai kezdettel tartja

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

1.) A 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

2.) A településkép védelméről szóló rendelet megalkotása, a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása, a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítása

3.) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet megalkotása

4.) A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének megtárgyalása

5.) A polgármester 2018. évi szabadságolásának megtárgyalása

6.) A köztisztviselők 2018. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása

7.) Bejelentések

Az ülés nyilvános!

Szabadegyháza, 2018. január 10.

Egriné Ambrus Andrea s.k.

polgármester